Web Tapu Nedir ? Ne İşe Yarar? Nasıl Kullanılır ?

 Web Tapu Nedir ? Ne İşe Yarar? Nasıl Kullanılır ?
Okunuyor Web Tapu Nedir ? Ne İşe Yarar? Nasıl Kullanılır ?

Günümüzde internetin hızla yayılması ve gelişen teknoloji ile bir çok ihtiyaç internet üzerinden sağlanmaktadır. Bunların çoğunu e ticaret siteleri, emlak siteleri, banka siteleri oluştursa da en önemlisi tabikide devletin halkına sağladığı uygulamalardır. Hastane işlemleri, bakanlık siteleri, PTT hizmetleri gibi birçok hizmetlere internet üzerinden ulaşılmaktadır. Tapu kadastro genel müdürlüğünün hazırlamış olduğu web tapu hizmeti de bunlardan birisidir. E devlet üzerinden giriş yapılan sistemde taşınmazlar ile alakalı her işlem yapılamaz ölmektedir.

Web tapu nedir ?

Web tapu; tapu işlemlerinin, tapuya gitmeden internet yoluyla halledilebilmesi için tapu ve kadastro genel müdürlüğünün hazırlamış olduğu bir internet sitesidir. webtapu.tkgm.gov.tr linki üstünden girilebildiği gibi web tapu isminde mobil uygulaması da mevcuttur.

Web tapu hangi işlemler için kullanılır ?

Şahıslar ya da şirketler sahip oldukları taşınmazları bu uygulama ile görebilir. Taşınmazların hangi il, hangi ilce, hangi mahallede olduğu, taşınmazların ada parsel numaraları, cinsleri ve kaç metrekare oldukları gibi tüm bilgilerine ulaşılabilir.

Şahıslar ya da şirketler üzerinde taşınmaz bulunmadığına dair bir belge üretebilir.

Başvuru işlemleri olarak; satış, ipotek, yabancıya satış, satış-ipotek, miras intikali, hibe (bağış), cebri satış, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, taksim (paylaşma), trampa, kat karşılığı temlik, vasiyetnamenin tenfizi, mahkeme kararlarının ifrazı, elbirliği halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesi, terkinler , kamulaştırma (malikin talebi ile), kat irtifakı tesisi, kat mülkiyeti tesisi, kat irtifakının terkini, kat mülkiyetinin terkini, kat mülkiyeti kurulu taşınmazda bağımsız bölüm ilavesi, devremülk hakkı, düzeltme, birleştirme, ayırma, yola terk, cins değişikliği, intifa hakkı tesisi, irtifak hakkı tesisi, geçit hakkı tesisi, üst hakkı tesisi, aile konutu şerhi, izaleyi şuyu satışı, kara sözleşmesinin şerhi, finansal kiralama şerhi, sözleşmeden doğan; ön alım, alım, geri alım hakları şerhi, satış vaadi sözleşmesinin şerhi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi, eklentinin yazımı (teferruat), yönetim planının değiştirilmesi, ticaret şirketlerine aynı sermaye konulması suretiyle tescil, ortaklaşa kullanılan yerlerin tescili, vakfa özgülenen malların tescili, TOKİ hak sahipliği devir işlemi, şerh/beyan tesisi, rapor ve belge talep işlemi, onama ipoteği, kat irtifakından kat mülkiyetine resen geçiş, imar barışı işlemleri bulunmaktadır.

Parsellerin birleştirilmesi (tevhit), parsellerin ayrılması (ifraz), cins değişikliği, kat irtifakına geçilmesi, kat mülkiyetine geçilmesi, imar barışından faydalanılması gibi  kadastro işlemlerinin, tapuya indikten sonra tapuya gidilmeden başvuru yapılmasını sağlamaktadır. Tapuya inen dosya, ilgili tapu memuruna görevlendirildikten sonra tapu memurunun sistem üzerinde kayıtlı telefondan başvuranla irtibat kurması, tapu müdürlüğüne gidilmeden işlemlerin başvurusunun yapılmasını sağlamaktadır.

Satış, ipotek, yabancıya satış gibi işlemlerin tapu müdürlüğüne gidilmeden başvurusu yapılabilir.

Web tapu nasıl kullanılır ?

Arama sayfalarına web tapu yazılarak, internet tarayıcısına link girilerek ya da telefon tablet gibi cihazlarda uygulama indirilerek web tapuya giriş sağlanır.

Web tapuya giriş sağlanıldığında ilk yapılması gereken iletişim bilgilerinin güncellenmesi işlemidir çünkü; başvuru işlemlerinde telefon numarası ya da e posta adresi ile geriş dönüş sağlanılmaktadır.

Yapılacak işlem ana sayfadan seçilerek tamamlanır.

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Yorum Yap
Giriş Yap
Yazı Ekle